Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ozorkowie

O instytucji

 

HISTORIA

 

Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 1. Istnieje od lat powojennych tj. I połowy XIX wieku. Zbudowany był przez ówczesnego fabrykanta Schlossera dla emerytów

i rencistów z przeznaczeniem na przytułek. Od roku 1948 Dom ten funkcjonował jako Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych, potem Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Państwowy Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Opieki Społecznej. Obecnie nosi nazwę Domu Pomocy Społecznej. Mienie Skarbu Państwa będące pod władzami Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie jest z mocy prawa własnością Powiatu Zgierskiego. Budynek Główny  Domu jest obiektem znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 

CHARAKTERYSTYKA

Dom jest Jednostką stacjonarną stałego lub okresowego pobytu z liczbą miejsc 80, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Przedmiotem działania Jednostki jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych określonych w ustawie o pomocy społecznej i wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Jednostki. Jednostka zapewnia jej mieszkańcom standardowe warunki bezpiecznego i godnego życia z zachowaniem samorządności.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie jest odpłatny- koszt utrzymania mieszkańca wynosi 5.093,59 zł ( 2023r.) gdzie Jednostka pokrywa w całości wydatki związane z potrzebami bytowymi i całodobową opieką określoną w ustawie.

Wydanie zezwolenia poprzedzone zostało kompleksową kontrolą Jednostki przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wyniku której stwierdzono m. in., że Jednostka spełnia wymogi standardu wynikające z rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji merytorycznej na czas nieokreślony.

Wykwalifikowany personel zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą, pełne wyżywienie oraz diety zgodnie z zaleceniami  lekarza. Ponadto do dyspozycji mieszkańców
są pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej oraz instruktor kulturalno-oświatowy a także fizjoterapeuci i masażysta.

W ramach rehabilitacji oferowane są zabiegi w zakresie:

- fizykoterapi - magneterapia, laseroterapia, ultradźwięki, elektrolecznictwo, światłolecznictwo,

- kinezyterapii – ćwiczenia w UGUL-u, ćwiczenia indywidualne

- masażu – klasyczny, izometryczny, segmentarny, sportowy, limfatyczny, akupresura.

Zapewniamy opiekę lekarską: raz w tygodniu wizyty lekarza rodzinnego, jeden raz w tygodniu lekarz psychiatra, zapewniamy również organizację i dowóz na wizyty u lekarzy specjalistów.

Raz w miesiącu odwiedza nasz Dom ksiądz z tutejszej parafii i mieszkańcy biorą udział we Mszy Świętej odprawianej na terenie Domu.

Do dyspozycji Mieszkańców przeznaczone są 24 pokoje w tym: 1 osobowy-1,  2 osobowe - 3 , 3 osobowe - 17, 4 osobowe - 5

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych jest standardowe, oparte o sprzęty będące własnością Jednostki. Wszystkie pokoje posiadają umywalki z ciepłą i zimną wodą ,z tego 5 pokoi  ma ponadto toalety. Mieszkańcy Jednostki korzystają z 4 węzłów sanitarnych z łazienkami i toaletami oraz z 2 pomieszczeń z samym natryskiem lub wanną, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb podopiecznych, wyposażonych w specjalne uchwyty, poręcze i siodełka łazienkowe. Posadzki w tych pomieszczeniach są antypoślizgowe. Ilość pomieszczeń sanitarnych spełnia wymogi określone standardami.

Ponadto, do dyspozycji mieszkańców przeznaczone są następujące pomieszczenia:

gabinety zabiegowo - pielęgniarskie, gabinety fizykoterapii i laseroterapii, gabinet masażu, gabinet rehabilitacji ogólnej, gabinet terapii zajęciowej, jadalnia - sala telewizyjna z czytelnią,
klubo - kawiarnia, kaplica, werandy - balkony.

Komunikacja wewnątrz Jednostki odbywa się przestronnymi korytarzami, z uchwytami odbojoporęczami oraz klatkami schodowymi.

Jednostka wyposażona jest w jest windę osobową. Na każdym korytarzu znajdują się kuchenki oddziałowe wyposażone standardowo, z których mogą korzystać podopieczni z pomocą personelu.
Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z pralek automatycznych znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych.
Jednostka dysponuje własną kuchnią 
i pralnią, które pracują na rzecz jej mieszkańców. Transport osobowo- towarowy obsługiwany jest przez samochód osobowy marki RENAULT przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, na wózku inwalidzkim.

Do ogrzewania obiektu służy własna  kotłownia. Jednostka korzysta z wody dostarczanej przez wodociągi miejskie, również ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Obiekt położony jest blisko centrum miasta, przy drodze o średnim natężeniu ruchu. Jednostka posiada mały, dobrze zagospodarowany mini-park na dziedzińcu, co stwarza dobre warunki do biernego i czynnego wypoczynku.

 

 

nasz Dom Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 16.07.2014, 12:46

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny