Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ozorkowie

Łódzkie Pomaga

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ

ŁÓDZKIE POMAGA

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

Dofinansowanie Grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie wynosi: 181.937,50 zł

w tym ze środków

Unii Europejskiej: 153.336,93 zł

Budżetu Państwa: 28.600,57 zł


 


 

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w przedmiotowej placówce. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

W tym celu realizowane będą zadania w zakresie:

  1. Dopłata do wynagrodzeń personelu Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca do 14 października 2020 r. - kwota dofinansowania 135 937,50 zł

  2. Utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami- kwota dofinansowania 46 000,00 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny